General forsamling 2017

Så er sæsonen slut for i år og vi har netop afsluttet generalforsamling og ”opvisning”. Tak til jer der mødte op og viste hvad I har lært i løbet af sæsonen.

Galleriet er opdateret med billeder fra generalforsamlingen.

____________________

Referat fra generalforsamlingen 2017:

 

Valg af dirigent

  1. Formandens beretning
  2. Forelæggelse af regnskab
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg af klubbens bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Evt.

 

Ad. 1) Valg af dirigent :

Kion blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2) Formandens beretning :

Sæsonen 2016-2017 har været en sæson med rigtig mange medlemmer. Vi har i alt haft 56 registrerede medlemmer som er på niveau med sidste år. I år har vi været bedre til at følge op på medlemmer som ikke møder op, for at sikre os at de ønsker at melde sig ud og dermed kan give plads til springere fra vores venteliste. Det har betydet at vi i år har kunne tage alle ind som har henvendt sig inden januar måned. Vi vil næste år fortsat have fokus på at få fulgt op på evt. udmeldelser og sørge for at få nye springere ind, dog vil det fortsat ikke være muligt at starte senenere end lige efter juleferien, da vi her har meget fokus på stævner.

Vi kan igen i år sige at vores hold meget hurtigt blev fyldt op, holdene var alle fuldt booket da vi startede. Vi har ikke mulighed for at tage flere ind på holdene, da vi ikke har trænere til det og da flere springere på holdene vil betyde længere ventetid ved de enkelte trampoliner. Det er selvfølgelig dejligt med denne succes, men også lidt frustrerende at måtte skuffe nogle der ikke har nået at tilmelde sig inden sæsonen starter. Næste sæson vil der som tidligere blive sendt mail ud til nuværende medlemmer når vi nærmer os sæsonstart, således at de er sikret en plads hvis de vil fortsætte. Nye medlemmer vil blive bedt om at holde øje med vores hjemmeside, vi har fravalgt annoncering både da det efterhånden er blevet ret dyrt og fordi vi selv uden annoncering sagtens kan få fyldt holdene op.

Før sæsonen startede var vi endnu engang vært for trænerkursus. Det var 5. år i træk at kurset blev afholdt her hos os og vi skal også i år være vært for trænerkurset.  Kurset bliver arrangeret af uddannelsesudvalget for trampolin i Danmarks Gymnastikforbund og i år var der ca. 40 kursister fordelt på 2 hold og afholdes over 2 weekender. Kurset afholdes i indskolingen og i hallen og vores opgave er at sørge for de fysiske rammer og forplejning. Vi tjener rigtig godt på disse arrangementer men der er også en del arbejde forbundet med det. Men det er nogle hyggelige weekender og de instruktører der underviser har efterhånden også været med i nogle år og kender derfor stedet rigtig godt, så for dem er det også ”nemt” at komme her hos os.

På trænersiden har vi i år haft Peder som igen i år har haft det tidlige mandagshold. På det andet mandagshold har vi haft Claus, Emil, Laura og mig. Onsdagsholdet har Claus, Lene, Mie og Emma taget sig af. Vi har haft lidt udfordringer i.f.t afvikling af opvarmning både mandag og onsdag. Det kan være svært at have plads til både springere og trampoliner når der skal laves opvarmning, vi må kigge på hvordan vi kan løse det til næste år.

På konkurrencesiden har vi i år gjort det rigtig godt og har haft springere med til rigtig mange konkurrencer. Springere som er begyndere og øvede har kunne deltage i 3 klubtræf og 1 FM. Konkurrence- og talentspringere har ud over disse 4 konkurrencer også deltaget i 5 Dancup, DM, Frivolten Cup og Nordisk Mesterskab.  Det er blevet til rigtig mange flotte placeringer og medaljer, faktisk er det blevet til 17 guld-, 11 sølv- og 14 bronzemedaljer. Så stort tillykke til alle springere og trænere for den flotte indsats.

Ud over de flotte resultater som springerne har leveret, er Claus i år blevet nomineret som året’s frivillige leder på Fyn af Middelfart Kommune i.f.m Sportslørdag i Odense. Dette var et dejligt skulderklap fra Middelfart Kommune til Claus for det store arbejde han gør for klubben. Der ud over havde en af forældrene på konkurrenceholdet valgt at indstille Claus til Middelfart Sparekasse’s Lokalpulje som uddeles til en frivillig leder der gør en forskel i den klub han/hun er en del af. Prisen fik han overrakt til en træning med konkurrenceholdet, hvor han (noget overrasket) fik overrakt blomster, et gavekort samt en check til foreningen.

Vi har i år fået en ny hjælpetræner, Emma, som har valgt at stoppe med selv at springe trampolin, men som så kommer og hjælper på onsdagsholdet. Vi håber at vi kan blive ved med at fastholde vores unge hjælpetrænere i klubben og vi vil også rigtigt gerne have flere ”voksne” trænere. Det er desværre ikke så nemt at få fat på, så hvis nogle kunne have interesse i at blive træner, hører vi gerne fra jer (det vil være muligt at få trænerkursus som bliver afviklet 1. og sidste weekend i september).

Også på dommersiden har vi udvidet. Karina (mor til Thea på konkurrenceholdet) er blevet uddannet dommer. Hun fik allerede debut som dommerføl ved klubtræf dagen efter hun havde været på kursus. Ugen efter fik hun endnu engang lov til at sidde som føl ved et Dancup og 3 uger senere fik hun sin debut som uddannet dommer ved DM. Amalie og jeg deltog også i dommerkurset da der er kommet et nyt reglement og det derfor er nødvendigt at vi bliver opdateret på de nye regler og bliver kategoriseret på ny. Vi beholdt begge vores kategorisering som kategori 2 dommere som er den højeste kategorisering for nationale dommere. Det er dejligt at vi nu er en dommer mere i foreningen, specielt fordi kravene om at stille med dommere til konkurrencer hele tiden bliver skærpet og vi kommer til at betale hvis vi ikke stiller med dommer i.f.t. det antal springere vi har med til konkurrencerne.

Foreningen’s hjemmeside har i år fået nyt layout takket være René som har lavet en ny hjemmeside og fået lavet den mere ”up to date”. Jeg håber I som brugere er tilfredse med resultatet, jeg syntes i hvert fald den er blevet mere indbydende og ”nutidig”.

Jeg vil gerne takke forældre, springere, trænere og bestyrelse for jeres opbakning, hjælp og engagement i løbet af sæsonen.

Til sidst vil jeg gerne bede jer forældre om hjælp. Vi kunne (som tidligere nævnt) godt bruge nogle flere trænere. I behøver ikke nødvendigvis binde jer til en bestemt dag hver uge, men hvis nogle ville have mulighed for at komme hver 2. uge eller lign. kunne det også være en hjælp. Hvis der er nogle der ville have mulighed for at komme og hjælpe med at slå trampoliner op, kunne vi også godt bruge hjælp til det. Og endelig skal man heller ikke holde sig tilbage hvis man har lyst til at blive dommer eller evt. beregner. Som dommer er det dog en forudsætning at man kender lidt til sporten (har siddet i hallen i rigtig mange timer og kigget på trampolin eller selv har dyrket det). Som beregner er det eneste krav at man har lidt IT flair. Skulle man have interesse for at bliver dommer eller beregner, vil man få en oplæring og evt. et kursus. Vi har også nogle gange nogle små ad hoc opgaver som jeg håber I vil hjælpe med. Der er flere der har tilbudt deres hjælp med forskellige ting og det er rigtig dejligt. Jeg håber dette vil fortsætte næste sæson.

Ad 3) Forelæggelse af regnskab

Regnskab for 2016 blev kort gennemgået og der var ingen bemærkninger til dette.

Vi har i 2016 haft udgifter for 88.783,- og indtægter for 155.628,-.

Ad 4) Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Ad 5) Valg af klubbens bestyrelse

På valg :

Amalie: Ønsker ikke genvalg

Lene: Ønsker ikke genvalg

Lisbeth (mor til Anna-Mai) og Pernille (mor til Anna) blev valgt ind i bestyrelsen.

Ad 6) Valg af revisor

Amalieblev genvalgt til revisor.

Ad 7) Evt.

     Der blev fremsagt ønske om klubtræningsdragt og mulighed for at købe klub-gymnastikdragt. Normalt bliver der tilbudt træningsdragter hvert år, bestyrelsen har bare ikke fået gjort det i år, hvilket vi beklager. Konkurrenceholdet skal have nye gymnastikdragter og vi vil evt. tilbyde den til salg til alle.

Forslag om sponsorer til dragter. Dette vil blive taget op i bestyrelsen.